Jesteś tutaj: Strona główna » ESR » Więcej o ESR

Więcej o ESR

Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest nowoczesnym modelem pracy w szkole opracowanym przez dwie Szwedki Kerstin Måhlberg oraz Maud Sjöblom, które są uznanymi pedagogami oraz autorytetami w dziedzinie edukacji.
Model ten opiera się na paradygmacie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i jest stosowany w wielu krajach.

Edukacja oparta na rozwiązaniach jest metodologią, która dostarcza pozytywne i pragmatyczne podstawy do oddziaływania na zachowanie uczniów. W ESR zarówno nauczyciele jak i uczniowie oraz rodzice są zaangażowani w proces kreowania oraz wprowadzania rozwiązań adekwatnych do ich wspólnych potrzeb.

Podejście to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na swoją wyjątkowość w podmiotowym traktowaniu, ucznia, podopiecznego oraz wysokim standardom wymaganym od nauczycieli, wychowawców w zakresie refleksyjności i samoświadomości.


Model ten korzystnie wpływa na współpracę między uczniami i sprzyja eliminacji zachowań mobbingowych wśród uczniów.

 

Główne założenia Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - ESR:

  • Pracuj z uczniem a nie jego problemem
  • Skupiaj się na pozytywnej zmianie
  • Szukaj zasobów dziecka, nie deficytów
  • Badaj możliwe i pożądane wersje przyszłości
  • Traktuj ucznia, jako eksperta we wszystkich aspektach jego życia [George,Iveson, Ratner, 1999].

 
Pracując według tego modelu, możemy pomóc uczniom zarówno przezwyciężyć problemy emocjonalne i behawioralne, jak i z powodzeniem wspierać ich prawidłowy rozwój. 

 

„Z naszego punktu widzenia, pedagogika nie jest tym, co nauczyciel mówi lub robi, ani tym, czego uczeń uczy się. Pedagogika jest działaniem, które nauczyciel i uczeń prowadzą razem. Nauczyciele i uczniowie zaczynają uczyć się od siebie, a co ważniejsze, od siebie - dzięki refleksji i rosnącej samoświadomości". (SFE Måhlberg & Sjöblom, 2004).


Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? >>Pobierz artykuł o ESR (str. 24)<<