Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Terminy

On-line:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Warszawa:

Szkolenia stacjonarne są wstrzymane do czasu obowiązywania w Polsce stanu epidemicznego

Organizator szkolenia

Do ustalenia

Liczba dni

On-line – 6 dni (3 zjazdy po 2 dni – 42 godz. dydaktyczne)
lub
Stacjonarnie – 4 dni (2 zjazdy po 2 dni – 42 godz. dydaktyczne)

Czas trwania

On-line – 6 dni po 5,5 godz. (9:00-14:30)
+ spotkanie techniczne (18:00-19:00)
lub
Stacjonarnie – 4 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

Szkolenie z Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach składa się z 2 zjazdów dwudniowych.

Cele I zjazdu – 2 dni
Poznanie głównych założeń Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i modelu Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Poznanie zasad komunikacji ukierunkowanej na poszukiwanie rozwiązań oraz poznanie i doświadczenie działania technik i pytań twórczych służących pozytywnej zmianie.

Zdobycie umiejętności stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z uczniem w różnego typu relacjach, z uwzględnieniem rodzinnych i szkolnych uwarunkowań roli ucznia.

Cele II zjazdu – 2 dni
Zdobycie umiejętności wykorzystania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z rodzicem i nauczycielem w różnego typu relacjach.

Poznanie założeń i zasad programu „Coaching klasowy” oraz możliwości wykorzystania go w realizacji zadań szkoły.

Przedstawienie metodyki pracy z klasą według założeń programu „Coaching klasowy” i zdobycie umiejętności w tym zakresie.

Efekty

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat teoretycznych założeń i praktycznych rozwiązań w zakresie budowania relacji współpracy ze wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego.

Zdobycie umiejętność pracy z uczniem „trudnym”, jego rodzicami oraz nauczycielami podczas wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Doświadczenie wpływu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach na sposób pełnienia roli zawodowej.

Metoda

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów z wykorzystaniem materiału filmowego.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach podstawowych

Ilość uczestników w grupie 14-18 osób.

Coaching ESR

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość dalszego kształcenia w nurcie ESR. Osoby chętne mogą wziąć udział w szkoleniu Coaching w ESR, które umożliwi otrzymanie certyfikatu Coacha Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Usługi powiązane

Bufet kawowy

Przygotowanie materiałów szkoleniowych związanych z tematyką zajęć

Dyplom uprawniający do wykorzystania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w szkole

Cena

1050 zł/os.
(I wpłata – 600 zł,  II wpłata – 450 zł)*

Osoba prowadząca

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej »

*Transze są płatne najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.