Twórcza Autosuperwizja

Terminy

Warszawa
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Organizator warsztatu

Do ustalenia

Liczba dni

2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

Każdy dzień w godzinach 9:00-17:00
(godziny samego warsztatu, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka warsztatu

Warsztat pokazuje możliwości wykorzystania narzędzi psr i technik kreatywnych do autosuperwizji oraz superwizji koleżeńskiej. Pokazuje też jak wykorzystać techniki twórczego rozwiązywania problemów w bezpośredniej pracy z klientem.

Uczestnicy będą pracować na konkretnych przykładach z własnej praktyki. W ten sposób dokonają autosuperwizji własnej pracy i na jej podstawie będą mogli zaplanować dalsze kroki w pracy z danym klientem.

Cele

  • Poznanie różnorodnych technik kreatywnych (m. in. efekt camelot, odwrócona burza mózgów, myślące maszyny).
  • Przećwiczenie autosuperwizji oraz superwizji koleżeńskiej przy użyciu technik kreatywnych i wdrażania wniosków do bezpośredniej pracy z klientem.
  • (Auto)superwizja co najmniej jednego klienta z własnej praktyki.
  • Praktyczna nauka wykorzystania technik kreatywnych oraz narzędzi arteterapii w pracy z klientem.
  • Zwiększenie wiary we własne zdolności twórcze i kreatywność.

Efekty

  • Zwiększenie poczucia własnej zaradności terapeuty dzięki poznaniu możliwości autosuperwizji.
  • Zwiększenie wiary terapeuty we własne zdolności twórcze i kreatywność dzięki doświadczeniu dostępności technik kreatywnych dla każdego.
  • Wzbogacenie wykorzystywanych w pracy z klientem umiejętności o techniki kreatywne.
  • “Uelastycznienie głowy”.

Metoda

Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi. Niezbędna wiedza teoretyczna przedstawiona zostanie w formie krótkich i treściwych miniwykładów, a poznawane techniki ćwiczone będą przez uczestników na konkretnych praktycznych przykładach.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą techniki twórczego rozwiązywania problemów, a także metody arteterapeutyczne.

Uczestnicy będą pracować zarówno samodzielnie, jak i w parach oraz grupowo.

Uczestnicy

Zapraszamy osoby aktywnie pracujące  z klientami indywidualnymi i/lub z grupami w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Ważną częścią warsztatu będzie ćwiczenie poznanych technik na konkretnych przykładach pracy z klientem, ważne by uczestnicy przyszli na warsztat z własnymi historiami do superwizji, na których będą mogli ćwiczyć poznane metody.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia.
Materiały warsztatowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Cena

500 zł/os.

Osoba prowadząca

Certyfikacja

Warsztat może być liczony do certyfikacji PSTTSR jako własna praca rozwojowa

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej »