Certyfikat Coacha ESR

Warunkiem uzyskania tytułu Coacha ESR jest ukończenie pełnego szkolenia (I stopień ESR oraz II stopień ESR) z zakresu Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  oraz przygotowanie raportu z pracy w klasie, świadczącego o umiejętnościach osoby starającej się o certyfikat.

Raport ma obejmować przede wszystkim:  komplementowanie w klasie, ustalanie celów klasy, weryfikację celów klasy.  Raport należy przesłać do trenera w postaci nagrania MP3 oraz scenopisu.

Oprócz raportu do oceny  efektywności Coachingu klasowego służy ankieta ewaluacyjna, którą otrzymują uczestnicy szkolenia wraz z instrukcją jej przeprowadzenia.

Po pozytywnej ocenie raportu osoba zainteresowana otrzymuje tytuł Coacha ESR i zostaje wpisana do Ogólnopolskiej Bazy Coachów ESR.

Koszt certyfikacji wynosi 650zł brutto (528,46zł netto)

Coaching klasowy ma wiele zalet:

  • sprzyja wytworzeniu pozytywnego nastawienia uczniów do szkoły
  • przyczynia się do zbudowania przyjaznej atmosfery w klasie
  • wzmacnia poczucie własnej wartości u uczniów i ich asertywność
  • wzmacnia poczucie odpowiedzialności i sprawczości u uczniów
  • przyczynia się do lepszego funkcjonowania dzieci w roli uczniów
  • umożliwia pokonanie w krótkim czasie trudności indywidualnych i konfliktów grupowych
  • służy budowaniu konstruktywnych, partnerskich relacji między nauczycielem i uczniami
  • umacnia właściwe więzi rówieśnicze
  • służy profilaktyce przemocy rówieśniczej

Zachęcamy do udziału w szkoleniach różne instytucje oświatowe.