Szkolenia tematyczne

Metoda Kids’Skills – Dam radę!

Szkolenie poświęcone jest poznaniu metody pomagającej dzieciom od 3. roku życia w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych.

Wprowadza w tajniki metody opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach Kids’ Skills – Dam Radę! Metoda stworzona przez fińskiego psychiatrę
dr Bena Furmana cieszy się szerokim zainteresowaniem i cechuje wysoką skutecznością w procesie zdobywania umiejętności przez dzieci.

Szkolenie w nurcie PSR dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

opis szkolenia

Studium TSR: Praca z nastolatkiem

Uczestnicy szkolenia pracują nad rozwojem własnego warsztatu pomagania nastoletniemu klientowi w zakresie PST/TSR. Pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie specyfiki pracy z nastolatkiem i jego rodziną. Rozwijają umiejętności pracy terapeuty młodzieży.

Uczestniczy otrzymują tytuł Praktyka metody “Mission Possible”.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

Interwencja Kryzysowa w PSR

Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy w zakresie psychologii kryzysu, symptomatologii różnych rodzajów kryzysu, diagnostyki stanu, potrzeb i zasobów osoby w kryzysie. Umożliwia uzyskanie umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w kontekście kryzysu i traumy, w tym w wydarzeniach i wypadkach masowych.

Uczestnicy rozwiną umiejętności pracy z osobą, rodziną w sytuacji kryzysu psychologicznego, z uwzględnieniem specyfiki rodzajów kryzysu i z wykorzystaniem metod i technik TSR.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

Podejście systemowe w TSR

Szkolenie składa się z 2 tematycznych zjazdów dla całej grupy. Celem jest przedstawienie koncepcji systemowej pracy z rodziną oraz rozumienia rozwoju człowieka w kontekście narracji rodzinnych. Dodatkowo integracja podejścia systemowego i PSR, omówienie narzędzi PSR użytecznych w pracy z systemami rodzinnymi

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

Depresja jako sygnał

Tematyka szkolenia obejmuje teorię i praktykę pracy z klientem ujawniającym zaburzenia depresyjne w oparciu o model medyczny  i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Uwzględniając wiek klientów i intensywność objawów omówione zostaną techniki terapeutyczne, które umożliwiają pomoc osobom pogrążonym w smutku, rozpaczy z myślami samobójczymi.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

TSR w obliczu lęku

Tematyka szkolenia obejmuje teorię i praktykę pracy z klientem przeżywającym lęk w zależności od intensywności objawu oraz wieku klienta. Przedstawione zostaną nowych, oparte o techniki TSR narzędzia służących diagnozie.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania specyficznych strategii terapeutycznych w radzeniu sobie z lękiem uogólnionym, stanem paniki i fobii.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

TSR w pracy z dzieckiem i rodziną

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prowadzenia terapii dzieci w wieku od 2 r.ż. do 11 r.ż. i rodzin w obliczu różnych problemów.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

TSR w pracy z młodzieżą i rodziną

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat specyfiki okresu dojrzewania (11-21 lat) oraz rozwoju młodego człowieka w kontekście systemu rodzinnego.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

Praca w oparciu o relacje w diadzie – terapia pary

Warsztat daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na pozytywy i zasoby partnerów, jako metody ograniczającej zamęt i pozwalającej skupić się na negocjacji dobrze sformułowanych celów w kontekście roszczeniowym.

Uczestnicy poznają sposoby zachowania równowagi terapeutycznej poprzez dbałość o dynamikę spotkania oraz formę komunikacji sprzyjającej zachowaniu więzi z obiema stronami.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

Praca z rodziną w obliczu rozwodu

Celem warsztatu jest nabycia nowej wiedzy i modyfikowania wiedzy już posiadanej na temat pracy z parą małżeńską rozważającą decyzję o rozwodzie, wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców oraz poznanie technik pracy terapeutycznej w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Efektem szkolenia jest zwiększenie refleksyjności terapeuty pomagającemu rodzinie w sytuacji rozwodu i większa dbałość w sytuacji rozwodu o interes dziecka i przygnębionego małżonka. Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy, w jaki sposób na terenie szkoły pedagodzy mogą wspierać dzieci, których rodzice rozstali się.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

PSR i IFS – nowe możliwości (I stopień)

odczas warsztatu poznasz model Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny – Internal Family Systems R. Schwartza z jednoczesnym zestawieniem i odniesieniami do Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach. Będziesz miała/miał możliwość obserwowania sesji na żywo prowadzonej w modelu IFS.  Poznasz i przećwiczysz kroku protokołu Poznawania Części. Omówimy możliwości i użyteczność integrowania obu podejść.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

opis szkolenia

Bezpieczne przywiązanie

Warsztat daje możliwość nabycia wiedzy z zakresu kształtowania się więzi, jej znaczenia i roli w rozwoju psychospołecznym człowieka w paradygmacie teorii przywiązania Johna Bowlby’ego.

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat znaczenia bezpiecznego przywiązania, jako czynnika chroniącego przed przemocąi zrachowaniami ryzykownymi i autodestrukcyjnymi w relacjach z innymi i samym sobą.

Poznanie podstaw zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, mechanizmów konstytuowania się zachowania nieadaptacyjnego oraz jego funkcji i formułowania doświadczenia o charakterze korektywnym.

Szkolenie w nurcie PSR dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób

opis szkolenia

PSR w pracy z klientem pomocy społecznej

Podczas szkolenia przekażemy i będziemy rozwijać metody pracy z klientem w trudnej sytuacji życiowej (bezrobocie, problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, konflikty, wyuczona bezradność). Przekażemy narzędzia potrzebne do przygotowania i realizacji planu pracy z rodziną z wykorzystaniem planu zmiany i bilansu decyzyjnego.

Szkolenie w nurcie PSR dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

opis szkolenia

PSR w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych wzbogaceniem warsztatu pracy z osobami z niepełnosprawnością i pogłębianiem refleksji w tym obszarze. Celem szkolenia jest stosowanie Podejścia i narzędzi Skoncentrowanych na Rozwiązaniach w różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Szkolenie w nurcie PSR dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

opis szkolenia