TSR w obliczu lęku

Termin

Online, Zoom:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Warszawa:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Organizator

Do ustalenia

Liczba dni

On-line 3 dni – (21 godz. dydaktycznych)

Stacjonarnie – 2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

On-line – 2 dni po 6 godz. (9:00-15:00) + 1 dzień 4 godz. (9:00-13:00)
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Stacjonarnie – 2 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka
szkolenia

Tematyka szkolenia obejmuje teorię i praktykę pracy z klientem przeżywającym lęk w zależności od intensywności objawu oraz wieku klienta.

Podczas szkolenia zajmiemy się wieloznacznością ludzkich przeżyć i możliwością nadawania im różnych znaczeń. Dzięki temu dokonamy transformacji pojęcia lęku z „wroga” w „przyjaciela”.

Cele

Zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystania Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w obliczu lęku, który przeżywa klient.

Ćwiczenie sposobów wykorzystywania konkretnych technik TSR do pracy w obliczu lęku w połączeniu z eksternalizacją i personifikacją, metodami terapii narracyjnej.

Poznanie sposobów pomocy dzieciom, które przeżywają lęki.
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania specyficznych strategii terapeutycznych w radzeniu sobie z lękiem uogólnionym, stanem paniki i fobii.

Rozwijanie kompetencji i umiejętności praktycznych, które uczestnicy będą mogli wykorzystywać w indywidualnej praktyce.

Efekty

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania specyficznych strategii terapeutycznych w radzeniu sobie z lękiem uogólnionym, stanem paniki i fobii.

Poznanie nowych, opartych o techniki TSR narzędzi służących diagnozie.

Wiedza obejmować będzie również możliwość wykorzystywania eksternalizacji i personifikacji do pracy z lękiem zarówno wobec dorosłych, jak i dzieci.

Metoda

Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale przede wszystkim pracy warsztatowej. Uczestnicy wspólnie omawiają zastosowanie omawianych zagadnień w swojej pracy terapeutycznej.

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu PSR na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia stacjonarnego.

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

Online – 700 zł/os.

Warszawa – 850 zł/os.

Osoby prowadzące

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej »