TSR w obliczu lęku

Termin

Warszawa, al. Jerozolimskie 49:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Online, Zoom:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Liczba dni

Stacjonarnie:
2 dni – 16 godzin (2o godz. dyd.)

On-line:
3 dni – 16 godzin (2o godz. dyd.)

Czas trwania

Stacjonarnie – sob.-niedz. po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

On-line – pt.-sob. po 6 godz. (9:00-15:00) + niedz. 4 godz. (9:00-13:00)
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Organizator

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Tematyka
szkolenia

Tematyka szkolenia obejmuje teorię i praktykę pracy z klientem przeżywającym lęk w zależności od intensywności objawu oraz wieku klienta.

Podczas szkolenia zajmiemy się wieloznacznością ludzkich przeżyć i możliwością nadawania im różnych znaczeń. Dzięki temu dokonamy transformacji pojęcia lęku z „wroga” w „przyjaciela”.

Cele

Zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystania Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w obliczu lęku, który przeżywa klient.

Ćwiczenie sposobów wykorzystywania konkretnych technik TSR do pracy w obliczu lęku w połączeniu z eksternalizacją i personifikacją, metodami terapii narracyjnej.

Poznanie sposobów pomocy dzieciom, które przeżywają lęki.
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania specyficznych strategii terapeutycznych w radzeniu sobie z lękiem uogólnionym, stanem paniki i fobii.

Rozwijanie kompetencji i umiejętności praktycznych, które uczestnicy będą mogli wykorzystywać w indywidualnej praktyce.

Efekty

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania specyficznych strategii terapeutycznych w radzeniu sobie z lękiem uogólnionym, stanem paniki i fobii.

Poznanie nowych, opartych o techniki TSR narzędzi służących diagnozie.

Wiedza obejmować będzie również możliwość wykorzystywania eksternalizacji i personifikacji do pracy z lękiem zarówno wobec dorosłych, jak i dzieci.

Metoda

Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale przede wszystkim pracy warsztatowej. Uczestnicy wspólnie omawiają zastosowanie omawianych zagadnień w swojej pracy terapeutycznej.

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu PSR na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia stacjonarnego.

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

Online – 900 zł/os. brutto (731,71zł netto)
Warszawa – 1100 zł/os. brutto (894,31zł netto)

Prowadząca

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »