Monika-Winiarska -LETSR

Monika Winiarska

Pedagog,
specjalista pracy z rodziną

Pedagog, specjalista pracy z rodziną, nauczyciel akademicki, certyfikowany Terapeuta PSTTSR.

W ramach spotkań indywidualnych i grupowych pracuje z dorosłymi oraz młodzieżą w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej. Specjalizuje się w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzi w Areszcie Śledczym grupy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc. Posiada Certyfikat rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz Certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pracowała w ośrodkach dla chłopców ulicy w Ugandzie oraz w Peru. Była konsultantką Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy opracowaniu założeń programowych wolontariatu międzynarodowego w ramach polskiego programu polskiej pomocy zagranicznej (Tokio, Japonia).

Jest autorką kilkunastu artykułów koncentrujących się wokół zagadnień m.in. wolontariatu zagranicznego, pracy z młodzieżą  oraz książki „Serce dla Peru”

W LETSR prowadzi szkolenie:
I stopień TSR – szkolenie podstawowe