Katarzyna Klimek-Markowicz

Katarzyna Klimek-Markowicz

Pedagog specjalny,
psycholog

Magister pedagogiki specjalnej, magister psychologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany trener metody wideotreningu komunikacji. Rekomendowana specjalistka w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Obecnie psycholog i doradca metodyczny w szkole specjalnej Zakątek specjalizującej się w terapii i edukacji  dzieci i młodzieży z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.  W pracy stosuje Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Prowadzi praktykę indywidualną wzbogacając Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach o użyteczne dla klientów doświadczenia z zakresu neuropsychologii.

Współautorka książki “Krok po Kroku” (2016, GWP), w której podzieliła się swoim doświadczeniem i praktyką.