Katarzyna Klimek-Markowicz

Katarzyna Klimek-Markowicz

Pedagog specjalny,
psycholog, terapeutka i trener PSTTSR

Magister pedagogiki specjalnej, magister psychologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany trener metody wideotreningu komunikacji. Rekomendowana specjalistka w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Obecnie psycholog i doradca metodyczny w szkole specjalnej Zakątek specjalizującej się w terapii i edukacji  dzieci i młodzieży z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.
Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W 2021 roku otrzymała certyfikat Terapeuty PSR, a w 2024r. certyfikat Trenera PSTTSR.

W 2021 roku uzyskała certyfikat potwierdzający ukończenie LEVEL 1 TRAINING PROGRAM (762) IN INTERNAL FAMILY SYSTEMSSM THERAPY, a w 2022 roku LEVEL 2 INTENSIVE TRAINING PROGRAM (760) ADDICTIONS AND EATING DISORDERS WITH IFS IN INTERNAL FAMILY SYSTEMSSM THERAPY.

Prowadzi praktykę prywatną, do której zaprasza osoby dorosłe, nastolatków i ich rodziny. W pracy integruje Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach  i System Wewnętrznej Rodziny (IFS). W swoim życiu i pracy dąży do autentycznego kontaktu i spotkania z drugim człowiekiem.

Współautorka książki „Krok po Kroku” (2016, GWP), w której podzieliła się swoim doświadczeniem i praktyką.