PSR i IFS – nowe możliwości (I stopień)

Termin

Warszawa, al. Jerozolimskie 49:
16/17 marca 2024r.
(lista rezerwowa)

Organizator

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Liczba dni

Stacjonarnie:
2 dni – 16 godzin (20 godz. dyd.)

Czas trwania

Stacjonarnie:
Sob.-niedz. po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka szkolenia

Podczas warsztatu poznasz model Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny – Internal Family Systems R. Schwartza z jednoczesnym zestawieniem i odniesieniami do Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach.

Będziesz miała/miał możliwość obserwowania sesji na żywo prowadzonej w modelu IFS.

Poznasz i przećwiczysz kroku protokołu Poznawania Części. Omówimy możliwości i użyteczność integrowania obu podejść.

>> Pobierz szczegółowy opis szkolenia <<

Cele

 • Poznanie założeń i metodyki pracy w modelu Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny – Internal Family Systems R. Schwartza
 • Obserwacja sesji na żywo prowadzonej w modelu IFS
 • Omówienie i zaprezentowanie protokołu 6F/6P – Poznawania Części oraz poszczególnych jego kroków w sposób umożliwiający stosowanie go
 • Ćwiczenie protokołu 6F/6P przez uczestniczki/uczestników warsztatu
 • Doświadczenia pracy metodą IFS
 • Integracja pracy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach z pracą Terapią Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS)

Efekty

 • Znajomość podstawowych założeń, celów, paradygmatów modelu Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny – Internal Family Systems R. Schwartza
 • Znajomość cech Self – 8 C
 • Znajomość rodzajów części, ich charakterystyki i ról
 • Znajomość metod pracy z częściami
 • Znajomość pracy z systemem ochronnym
 • Doświadczenie przebiegu sesji w modelu IFS
 • Przećwiczenie i bazowe opanowanie protokołu 6F/6P – Poznawania Części przez uczestniczki i uczestników warsztatów
 • Poznanie możliwości łączenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i modelu Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny – Internal Family Systems

Udział w warsztacie nie jest wystarczający dla prowadzenia terapii wyłącznie w modelu IFS.

Metoda

Warsztatowa: łączenie wykładów, ćwiczeń w grupach, uczestniczenie w sesji na żywo z omówieniem, dyskusja w grupie, dzielenie się doświadczeniami.

Uczestnicy

Adresatami szkolenia są osoby, które ukończyli co najmniej I stopień TSR.

Usługi powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

 • Autorski skrypt dotyczący tematyki szkolenia
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych
 • Bufet kawowy
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Cena

Warszawa – 900 zł/os. brutto (731,71zł netto)

Prowadząca

Katarzyna Klimek-Markowicz – Terapeuta PSTTSR, w procesie certyfikacji trenerskiej PSTTSR, certyfikat pierwszego i drugiego poziomu wydany przez IFS Institute.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Materiały dodatkowe 

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Posłuchaj podcastu łączeniu IFS i TSR

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »