PSR i IFS – nowe możliwości (I stopień)

Termin

Warszawa, al. Jerozolimskie 49:
??? grudnia
(Publikacja 27 czerwca)

Certyfikacja

Warsztat nie wlicza się w proces certyfikacji w PSTTSR z uwagi na pracę w innym nurcie niż PSR/TSR.

Udział w warsztacie nie jest wystarczający dla prowadzenia terapii wyłącznie w modelu IFS.

Organizator

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Liczba dni

Stacjonarnie:
3 dni – 24 godzin (30 godz. dyd.)

Czas trwania

Stacjonarnie:
sobota, niedziela, poniedziałek po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego warsztatu, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka szkolenia

Podczas warsztatu poznasz model Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny – Internal Family Systems R. Schwartza z jednoczesnym zestawieniem i odniesieniami do Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach.

Będziesz miała/miał możliwość obserwowania sesji na żywo prowadzonej w modelu IFS.

Poznasz i przećwiczysz kroku protokołu Poznawania Części. Omówimy możliwości i użyteczność integrowania obu podejść.

>> Pobierz szczegółowy opis warsztatu <<

Cele

 • Wstępne zapoznanie i doświadczenie pracy metodą IFS – protokół poznawania części
 • Poznanie wspólnych wymiarów PSR i IFS
 • Propozycja poszerzenia technik PSR’owych o perspektywy wynikające z IFS
 • Propozycje kierunków pracy zaczerpniętych z IFS gdy klient „chce inaczej”
 • Próba zintegrowania IFS z TSR „ku użyteczności dla klienta”
 • Pokazanie połączenia IFS i TSR jako miejsca, gdzie przeszłość spotyka się przyszłością

Efekty

 • Poznanie historii, założeń, filozofii i technik IFS – modalności wyrosłej na podobnych fundamentach, co PSR
 • Zrozumienie wspólnych wymiarów PSR i IFS i dzięki temu możliwość spójnego zintegrowania ich w praktyce terapeutycznej
 • Doświadczenie użyteczności narzędzi IFS i dzięki temu skuteczniejsze włączanie ich do praktyki
 • Wzbogacenie narzędzi TSRowych o perspektywy IFSowe
 • Znajomość podstawowych założeń, celów, paradygmatów modelu Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny – Internal Family Systems R. Schwartza
 • Znajomość cech Self – 8 C
 • Znajomość rodzajów części, ich charakterystyki i ról
 • Znajomość metod pracy z częściami
 • Znajomość pracy z systemem ochronnym
 • Doświadczenie przebiegu sesji w modelu IFS
 • Przećwiczenie i bazowe opanowanie protokołu 6F/6P – Poznawania Części przez uczestniczki i uczestników warsztatów
 • Poznanie możliwości łączenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i modelu Terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny – Internal Family Systems

Metoda

Warsztatowa: łączenie wykładów, ćwiczeń w grupach, uczestniczenie w sesji na żywo z omówieniem, dyskusja w grupie, dzielenie się doświadczeniami.

Uczestnicy

Adresatami szkolenia są osoby, które ukończyli co najmniej I stopień TSR.

Usługi powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

 • Autorski skrypt dotyczący tematyki szkolenia
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych
 • Bufet kawowy
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Cena

Warszawa – 1350 zł/os. brutto (1097,56zł netto)

Prowadząca

Katarzyna Klimek-Markowicz –  Trener i Terapeuta PSTTSR, certyfikat pierwszego i drugiego poziomu wydany przez IFS Institute.

Materiały dodatkowe 

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Posłuchaj podcastu łączeniu IFS i TSR

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »