II stopień TSR – szkolenie zaawansowane

Pracujemy nad nową, autorską edycją szkolenia II stopnia TSR.

Gdy przygotujemy plan i harmonogram szkolenia opublikujemy terminy oraz wszelkie niezbędne informacje 

Terminy

On-line:
Brak

Organizator
szkolenia

Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska

Liczba dni

Do ustalenia
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)

Czas trwania

piątki, soboty oraz niedziele – 9:00-17:00
(godziny szkolenia wraz z przerwą obiadową)

spotkanie wstępne (18:00-19:00)

Ukończenie szkolenia

Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest:

 • Obecność podczas wszystkich spotkań
 • Przygotowanie dwóch nagrań wideo sesji z klientem wraz ze stenogramem wg uprzednio określonego wzoru
 • Realizacja prac własnych, zlecanych przez poszczególnych prowadzących w ramach kolejnych zjazdów szkoleniowych
 • Opracowanie pisemnych prac na zadane tematy
 • Sporządzenie genogramu zasobów swojej rodziny
 • Lektura wybranych pozycji z zakresu TSR (m.in. I.K. Berg, P. de Jong, Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007)

Cele

 • Rozwój osobisty – wzrost świadomości własnych mocnych stron i potrzeb oraz celów osobistych nie tylko związanych z obszarem zawodowym.
 • Rozwój umiejętności prowadzenia terapii w oparciu o założenia i techniki poznane podczas szkolenia podstawowego.
 • Poszerzanie wiedzy na temat samego modelu TSR i możliwości jego aplikacji do praktyki.
 • Poznanie nowych narzędzi wykorzystywanych w TSR.
 • Poznanie specyfiki pracy metodą TSR z określonymi kategoriami problemów i klientami ich doświadczającymi.

Efekty

Uczestnicy zdobędą większe poczucie własnych kompetencji, dzięki czemu będą mieli większy spokój i zadowolenie nawet w obszarze pracy z „trudnym” klientem.

Nauczą się pracy z klientami w różnym wieku w ramach terapii indywidualnej, pary i grupy.

Tematy zjazdów

Do ustalenia

Metoda

Podczas szkoleń wykorzystujemy materiały filmowe

Praca warsztatowa toczy się w grupach i na forum w zależności od potrzeb uczestników

Osoba prowadząca „na gorąco” zaprezentuje swój styl pracy

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Konieczne jest przesłanie potwierdzenia ukończenia szkolenia I stopnia TSR na adres: kontakt@letsr.pl

Osoby, które ukończyły II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub inne szkolenia z PSR w obszarach Edukacji, Pomocy Społecznej w wymiarze 70 godzin dydaktycznych.

Usługi powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna):

 • Autorskie skrypty dotyczące zagadnień obejmujących II stopień TSR.
 • Materiały do ćwiczeń.
 • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych oraz scenopisy sesji.
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia II stopnia TSR oraz umożliwiające rozpoczęcie procesu certyfikacji w PST-TSR.

Cena

Do ustalenia

Osoby prowadzące

Do ustalenia

Certyfikacja

Szkolenie zaawansowane jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.