II stopień TSR – szkolenie zaawansowane

Terminy

On-line, Zoom:
Spotkanie wstępne: 11 września
I zjazd: 13/15 września
II zjazd: 11/13 października
III zjazd: 8/10 listopada
IV zjazd: 13/15 grudnia
V zjazd: 11/12 stycznia 2025
(wolne miejsca)

Organizator
szkolenia

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Liczba dni

On-line:
14 dni szkoleniowych – 112 godz. (140 godz. dyd.)
+ 2 spotkania superwizji grupowej

Czas trwania

On-line:
Spotkanie wprowadzające (18:00-19:00)
I- IV zjazd: (pt.-niedz.: 9:00-17:00)
V zjazd: (sob.-niedz.: 9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Spotkania superwizyjne (16:00-20:00)

Tematy  i opisy zjazdów

I zjazd - Ja jako Terapeuta TSR

Prowadząca: Ewa Matyszewska

Podczas warsztatu spotkamy się wokół tematu JA TERAPEUTA. Przyglądając mu się z różnych perspektyw będziemy budować zaplecze do efektywnej współpracy podczas kolejnych zjazdów. Będziecie poznawać siebie nawzajem, może i dowiecie się czegoś nowego o samym sobie. Zaproszę Was do zatrzymania się przy wartościach i potrzebach, zasobach i celach, wielokrotnie odpowiemy na pytania „po co?” i „co jeszcze?”, porozmawiamy o odpowiedzialności w terapii i dylematach etycznych. Ważnym wątkiem będzie też dbałość terapeuty o siebie, ze szczególnym uwzględnieniem superwizji. Przy tej okazji poznacie pomysł na twórczą autosuperwizję, która być może ośmieli Was do częstszego sięgania po własne kreatywne zasoby. A to wszystko przy zastosowaniu różnorodnych metod pracy: mini wykładów, dyskusji, analizy doświadczeń, autorefleksji, pracy w parach i grupach oraz wykorzystaniu technik kreatywnego myślenia.

II zjazd - Praca na relacji – rodzina, młodzież, dzieci

Prowadząca: Ewa Majchrowska

Zjazd obejmuje tematykę pracy z rodziną w ujęciu systemowym. Uczestnicy pogłębią wiedzę dotyczącą technik i narzędzi w wersji cyrkularnej, c wzbogaci ich pracę w oparciu o relacje w systemie rodzinnym i podsystemach. Szczególnym zagadnieniem będzie poznanie specyfiki pracy z małymi dziećmi i różnych technik umożliwiających usłyszenie głosu dziecka podczas spotkania z rodziną. Ciekawym zagadnieniem jest praca z nastolatkiem. Poznanie jej specyfiki i technik użytecznych pracy z młodymi osobami zwłaszcza w obliczu sprzeczności celów w systemie rodzinnym. Zjazd jest wprowadzeniem do pracy zarówno z dziećmi, adolescentami i młodymi dorosłymi.

III zjazd - Praca z parą

Prowadząca: Anna Cierpka

Zjazd obejmuje tematykę pracy z parą w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Omówimy dynamikę rozwoju związku oraz wpisane w nią kryzysy rozwojowe. Zatrzymamy się przy zasobach, jako fundamencie budowania dobrej relacji w parze. Uczestnicy pogłębią wiedzę dotyczącą technik i narzędzi uwzględniających specyfikę relacji w diadzie, np. pytania cyrkularne, pytania relacyjne. Dodatkowym zagadnieniem w trakcie szkolenia będzie poznanie specyfiki pracy z parą po zdradzie. Zjazd jest wprowadzeniem do szkolenia z zakresu pracy z systemem rodzinnym.

IV zjazd - TSR w kontekście zjawisk rozumianych, jako kryzysy zdrowia psychicznego

Prowadzący: Tomasz Świtek

Zjazd poświęcony powyższej tematyce wprowadzi nas w fascynujący świat współistnienia TSR, psychopatologii, diagnozy. Podejmiemy się wyzwania przyjęcia takich perspektyw, które pokażą nam potencjał, harmonię i użyteczność łączenia tych obszarów. Dodatkowo będzie to czas większego nacisku na poznawania TSR w wydaniu modelu z Brugii. Od strony technik wprowadzimy i rozwiniemy metody pracy w pogorszeniu, a także pracy z symptomem. W rezultacie rozważymy możliwość zmiany rozumienia i postrzegania wybranych aspektów TSR, na przykład posługiwania się dychotomią problem, a rozwiązanie.

V zjazd - Grupowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu

Prowadząca: Liliana Krzywicka

Zjazd ma na celu przedstawienie wiedzy i zdobycie umiejętności, jak wykorzystywać proces terapii grupowej w wersji krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jak budować tożsamość grupy i wykorzystywać interakcje grupowe do budowania tożsamości grupy. Przedstawienie roli trenera oraz sposoby wykorzystania jego zasobów do pracy w procesie grupowym. Uczestnicy zdobędą umiejętności zarządzania procesem grupowym. Będą potrafili poprowadzić zajęcia grupowe według struktury spotkania począwszy od skonstruowania grupy do spotkania kończącego proces grupowy z wykorzystaniem technik grupowych dostosowując je do potrzeb grupy.

Cele

 • Rozwój osobisty – wzrost świadomości własnych mocnych stron i potrzeb oraz celów osobistych nie tylko związanych z obszarem zawodowym.
 • Rozwój umiejętności prowadzenia terapii w oparciu o założenia i techniki poznane podczas szkolenia podstawowego.
 • Poznanie nowych narzędzi i możliwości ich wykorzystywanych w PSR/TSR.
 • Poznanie specyfiki pracy metodą TSR z określonymi kategoriami problemów i klientami ich doświadczającymi.
 • Zastosowanie TSR/PSR w zakresie: pracy ze specyficznym klientem jakim jest dziecko, młodzież, osob dorosła, rodzina i grupa.

Efekty

 • Uczestnicy szkolenia kontynuują pracę nad rozwojem własnego warsztatu pomagania w zakresie PST/TSR.
 • W ramach poszczególnych zjazdów zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiającą pracę z różnymi klientami – praca z rodziną, psychopatologia, praca w obszarze uzależnień i z grupą.
 • Pogłębiają wiedzę i umiejętności w pracy z różnymi klientami, którzy przychodzą z różnymi problemami i w różnym wieku.
 • Rozwijają umiejętności pracy terapeuty realizując superwizje grupowe

Metoda

Szkolenie składa się z 5 tematycznych zjazdów dla całej grupy oraz z 6 spotkań superwizji grupowej (wymagane uczestnictwo w 2 spotkaniach).

Podczas szkolenia wykorzystywane są metody: wykład, ćwiczenia warsztatowe, prezentacja pracy prowadzącego, nagrania, dyskusja, superwizja.

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym – I stopień TSR w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych w akredytowanym przez PSTTSR ośrodku szkoleniowym.
Wymagamy wykształcenia kierunkowego, zgodne z kryteriami procesu certyfikacyjnego PSTTSR.

Konieczne jest przesłanie potwierdzenia ukończenia szkolenia I stopnia TSR na adres: kontakt@letsr.pl

Osoby, które ukończyły II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub inne szkolenia z PSR w obszarach Edukacji, Pomocy Społecznej w wymiarze 70 godzin dydaktycznych.

Ukończenie szkolenia

Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest:

 • Realizacja minimum 130 godz. dyd. (wymagane kamerki i zestaw słuchawkowy)
 • Uczestnictwo w 2 spotkaniach superwizji grupowej (dostępnych będzie 6 terminów)
 • Prezentacja podczas superwizji 2 nagrań audio/wideo z sesji TSR (fragment 15 minut)
 • Lektura wybranych pozycji z zakresu TSR (m.in. I.K. Berg, P. de Jong, Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007)

Usługi powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna):

 • Autorskie skrypty dotyczące zagadnień obejmujących II stopień TSR.
 • Materiały do ćwiczeń.
 • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych oraz scenopisy sesji.
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia II stopnia TSR oraz umożliwiające rozpoczęcie procesu certyfikacji w PSTTSR.
 • Potwierdzenie realizacji godzin superwizji grupowej

Cena

Online – 3900 zł/os. brutto (3 170,73zł netto)
(I wpłata – 1200 zł,  II wpłata – 700 zł,  III wpłata – 700zł, IV wpłata – 700zł, V wpłata – 600zł )*

Warszawa – 4900 zł/os. brutto (3 983,74zł netto)
(I wpłata – 1200 zł,  II wpłata – 1000 zł,  III wpłata – 900zł, IV wpłata – 900zł, V wpłata – 900zł )*

*Transze są płatne najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.

Osoby prowadzące

Ewa Matyszewska – Terapeuta PSTTSR oraz Trener PSTTSR
Anna Cierpka – Psycholog, dr hab. nauk społecznych
Ewa Majchrowska – Superwizor PSTTSR
Liliana Krzywicka – Psycholog, superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Tomasz Świtek – Superwizor PSTTSR

Certyfikacja

Szkolenie zaawansowane jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »