Teresa Zubrzycka-Maciąg

Teresa Zubrzycka-Maciąg

Pedagog, dr hab. nauk społecznych

dr hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Kierownik Zakładu Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR) oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP).

Od kilku lat związana z nurtem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w tym podejściu prowadzi spotkania indywidualne i grupowe.

Prowadzi również treningi asertywności, „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców” oraz warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i wychowawców z zakresu rozwoju profesjonalnego (osobistego i zawodowego) oraz procesu wychowania dzieci i młodzieży.

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji naukowych, kórych wykaz można znaleźć tutaj.

W LETSR prowadzi:
Certyfikację Coaching ESR