Beata Kaczkiewicz

Beata Kaczkiewicz

Socjolog,
kurator sądowy, mediator rodzinny

Magister socjologii ze specjalizacją Stosowana Psychologia Społeczna, studia podyplomowe na kierunku Poradnictwo i Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.

Terapeuta, mediator rodzinny, trener umiejętności społecznych, kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, hipnoterapeuta, członek PSTTSR.

Przez 5 lat pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek zajmując się bezpośrednim wspieraniem rodzin zmagającymi się z problemami wychowawczymi, uzależnieniem, długotrwałym bezrobociem, konfliktami, przemocą. Przez dwa lata prowadziła grupę wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi.
Pełniła również funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie pracując z rodzinami zastępczymi na warszawskiej Pradze Północ.
Jako wolontariusz przez cztery lata współpracowała z Punktem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym „Lilania” w Mławie i Fundacją „Homeless” w Warszawie.

W LETSR prowadzi szkolenie:
PSR w pracy z klientem pomocy społecznej