Lidia Golba

Lidia Golba

Psycholog, doradca zawodowy

magister psychologii i absolwentka kilku spokrewnionych z psychologią studiów podyplomowych (psychoprofilaktyka, doradztwo zawodowe, mediacje szkolne).

Od 15 lat pracuje w szkole jako psycholog i doradca zawodowy. Od 3 lat pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli psychologów w wojewódzkim ośrodku doskonalenia nauczycieli.

Od ponad 3 lat współadministruje grupą facebookową Skoncentrowani na Rozwiązaniach. A od czerwca tego roku jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST TSR).

Obecnie w trakcie kursu specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest także w trakcie ubiegania się o certyfikat terapeuty PST TSR.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach służy jej głównie w pracy z młodzieżą – zarówno indywidualną, jak i grupowej.

W LETSR zajmuje się organizacją szkoleń