Studium TSR: Praca z nastolatkiem

Terminy

Online, Zoom
Spotkanie wstępne: 2 października
I zjazd: 4/6 października
II zjazd: 25/27 października
III zjazd: 15/17 listopada
IV zjazd: 6/8 grudnia
(wolne miejsca)

Organizator
szkolenia

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Liczba dni

On-line:
12 dni szkoleniowych – 64 godziny (80 godz. dyd.)

Czas trwania

On-line:
Spotkanie wstępne: 18:00-19:00
Zjazdy I-IV: piątek 4 godz. (16:00-20:00 ) oraz sobota-niedziela po 6 godz. (9:00-15:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematy  i opisy zjazdów

I zjazd - Nastolatek klientem, którego trzeba lubić

Prowadząca: Izabela Świętochowska

Celem zjazdu jest rozwinięcie wiedzy i zrozumienia dotyczących norm rozwojowych, unikalnych potrzeb, zachowań oraz oczekiwań młodzieży, a także nabywanie umiejętności efektywnej komunikacji, mającej na celu budowanie konstruktywnych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zdolność do zrozumienia, akceptacji i radzenia sobie z różnorodnymi cechami osobowości oraz wyzwaniami, jakie może prezentować każdy nastolatek.

II zjazd - Kiedy życie boli - nastolatek doświadczający kryzysu

Prowadząca: Lidia Golba

Celem zjazdu jest zyskanie wiedzy na temat charakterystyki młodych osób w kryzysie, ich potrzeb i zasobów. Atutem będzie nabycie wiedzy i umiejętności nawiązywania kontaktu i pracy z nastolatkiem w kryzysie. Będziemy rozwijać umiejętności oceny ryzyka w pracy z nastolatkiem i jego otoczeniem (rodzina, rówieśnicy, szkoła) w różnych kontekstach kryzysu z wykorzystaniem narzędzi i technik TSR.

III zjazd - Rodzinny rollercoaster - rodzina z nastolatkiem

Prowadząca: Ewa Majchrowska

Celem zjazdu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania systemu rodzinnego z dorastającym dzieckiem. Poznanie metod edytowanych do pracy z przeciwstawnymi celami terapeutycznymi rodziców i nastolatka. Zdobycie umiejętności do pracy z całą rodziną z wykorzystaniem narzędzi PSR. Wykorzystanie konfliktu między członkami rodziny do ich skomplementowania.

IV zjazd - Metoda Mission Possible - niemożliwe nie istnieje

Prowadząca: Sławomira Rzepkowska

Celem zjazdu jest poznanie teoretyczne i praktyczne metody „Mission Possible!”  opartej na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu oraz na metodzie Kids’Skills fińskiego psychiatry Bena Furmana.

Mission Possible to jedenasto-etapowy program, który może pomóc młodym ludziom ustalać cele i krok po kroku do nich dążyć. Program uczy, jak wykorzystać swoje mocne strony do przezwyciężania trudności.

Mission Possible został opracowany dla grupy wiekowej od około 11 do 23 lat, ale również osoby starsze, mogę zdobywać dzięki niej swoje cele indywidualne. Mission Possible może być stosowana indywidualnie lub jako działanie grupowe. Grupa może wybrać wspólny cel lub zlecić każdemu pracę nad osobistym celem. W tym drugim przypadku członkowie grupy motywują się nawzajem i są dla siebie wsparciem.

Uczestnicy otrzymają tytuł Praktyka metody “Mission Possible”

Cele

 • Wzrost świadomości własnych mocnych stron i potrzeb w pracy z nastoletnim klientem i jego rodziną.
 • Rozwój umiejętności prowadzenia terapii z nastolatkiem w oparciu o założenia i techniki PSR/TSR.
 • Poznanie nowych narzędzi i możliwości ich wykorzystywanych w PSR/TSR.
 • Zastosowanie TSR/PSR w zakresie pracy z nastolatkiem z określonymi kategoriami problemów, a także na wysokim poziomie dobrostanu psychicznego.

Efekty

 • Uczestnicy szkolenia pracują nad rozwojem własnego warsztatu pomagania nastoletniemu klientowi w zakresie PST/TSR.
 • Pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie specyfiki pracy z nastolatkiem i jego rodziną.
 • Rozwijają umiejętności pracy terapeuty młodzieży.
 • Stworzenie wspólnego ze wszystkich zjazdów dokumentu Hyde Park z wiedzą o tym, co działa w pracy z nastolatkiem.
 • Uczestniczy otrzymują tytuł Praktyka metody “Mission Possible”.

Metoda

Szkolenie składa się z 4 tematycznych zjazdów oraz z pracy własnej Uczestników.

Podczas szkolenia wykorzystywane są metody: wykład, ćwiczenia warsztatowe, prezentacja pracy prowadzącego, nagrania, dyskusja, superwizja.

Uczestnicy

Adresatami szkolenia są osoby, które ukończyły I stopień TSR lub II stopień TSR oraz pracują z młodzieżą: terapeuci TSR, psycholodzy oraz pedagodzy.
Wymagamy wykształcenia kierunkowego, zgodne z kryteriami procesu certyfikacyjnego PSTTSR.

W procesie rejestracji będziemy wymagać skanu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu TSR.

Ukończenie szkolenia

Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia z pełną ilością godzin jest:

 • Obecność podczas wszystkich dni szkoleniowych (wymagane kamerki i zestaw słuchawkowy)
 • Pełna i terminowa płatność
 • Aktywność i zaangażowanie

Usługi powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna):

 • Autorski skrypt dotyczący wszystkich zjazdów składających się na studium
 • Oddzielne materiały do ćwiczeń na każdy zjazd
 • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
 • Bufet kawowy podczas edycji stacjonarnej

Cena

Online – 3000 zł/os. brutto (2 439,02zł netto)
(I wpłata – 1000 zł,  II wpłata – 800 zł,  III wpłata – 600zł, IV wpłata – 600zł)*

*Transze są płatne najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.

Osoby prowadzące

Izabela Świętochowska – Psycholog, Pedagog, Terapeuta PSTTSR
Lidia Golba – Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Ewa Majchrowska – Superwizor PSTTSR
Sławomira Rzepkowska – Pedagog specjalny, Ambasador metody Mission Possible

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »