Izabela Świętochowska

Psycholog, pedagog

Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych stosując model Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ESR) oraz w Centrum Pomocy Psychologicznej ‘Psycholożki’ w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Posiada tytuł Coacha Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz certyfikat Terapeuty PSTTSR.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach związanych z edukacją i pomocą psychologiczną.