Sławomira Rzepkowska

Sławomira Rzepkowska

Pedagog specjalny

Magister pedagogiki specjalnej ze specjalizacją surdopedagogiki oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Ambasador metody “Kids’Skills – Dam radę!” w Polsce.

Licencjonowany protetyk słuchu. Posiada doświadczenie w nauczaniu i terapii dzieci z niedosłuchem, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Polsce, Szwecji
i Stanach Zjednoczonych.

W LETSR prowadzi szkolenie:
Metoda Kids’ Skills – Dam radę!