Sławka Rzepkowska

Sławomira Rzepkowska

Pedagog specjalny
Terapeuta PSTTSR w procesie kształcenia

Magister pedagogiki specjalnej ze specjalizacją surdopedagogiki oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Ambasador metody „Kids’Skills – Dam radę!” w Polsce.

Licencjonowany protetyk słuchu. Posiada doświadczenie w nauczaniu i terapii dzieci z niedosłuchem, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Polsce, Szwecji
i Stanach Zjednoczonych.