Sławomira Rzepkowska

Sławomira Rzepkowska

Pedagog specjalny

Magister pedagogiki specjalnej ze specjalizacją surdopedagogiki oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Ambasador metody „The KIDS’ SKILLS” w Polsce.

Licencjonowany protetyk słuchu. Posiada doświadczenie w nauczaniu i terapii dzieci z niedosłuchem, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Polsce, Szwecji
i Stanach Zjednoczonych.