ESR

Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ESR) jest nowoczesnym modelem pracy w szkole opartym na paradygmacie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Model ten oferuje nowatorskie podejście do pracy z młodymi ludźmi oraz do samego procesu uczenia się i wychowania. ESR kładzie nacisk na współpracę i współdziałanie nauczyciela i uczniów oraz podkreśla rolę dialogu, wyzwalającego refleksję i samoświadomość, jako środka sprzyjającego osiąganiu wspólnych celów.

Główne założenia Edukacji Skoncentrowana na Rozwiązaniach – ESR:

  • Pracuj z uczniem, a nie z jego problemem
  • Skupiaj się na pozytywnej zmianie
  • Szukaj zasobów dziecka, nie deficytów
  • Badaj możliwe i pożądane wersje przyszłości
  • Traktuj ucznia jako eksperta we wszystkich aspektach jego życia
    [George,Iveson, Ratner, 1999].

Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach dostarcza praktycznych rozwiązań z wykorzystaniem konkretnych metod dla oddziaływania pedagogicznego, służącego modyfikacji niepożądanych zachowań uczniów. Poszanowanie podmiotowości uczniów i uwzględnianie ich potrzeb podczas planowania zmian korzystnie zmienia ich nastawienie do szkoły i wypełnianie roli ucznia. Model ten pozytywnie wpływa na współpracę w klasie i niweluje przejawianie zachowań mobbingowych przez uczniów. Wykorzystanie modelu sprzyja zarówno przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych uczniów, jak też pomaga wspierać ich prawidłowy rozwój. Zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kreowanie i wprowadzanie rozwiązań adekwatnych do wspólnych potrzeb powoduje, że proces wychowania dzieci staje się bardziej świadomy i satysfakcjonujący.

Pionierkami podejścia skoncentrowanego w edukacji są Kerstin Måhlberg i Maud Sjöblom ze Szkoły FKC Mellansjo w Taby, w pobliżu Sztokholmu. Polską wersję modelu ESR, dostosowaną do warunków polskiej szkoły podstawowej, opracowały Ewa Majchrowskadr Teresa Zubrzycka-Maciąg oraz Izabela Świętochowska

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?
>>Pobierz artykuł o ESR (str. 24)<< oraz posłuchaj podcastu >>PSR 4: Szkoła podstawowa w duchu ESR<<

Sprawdź dostępne terminy na szkolenie:

I stopień ESR oraz II stopień ESR