I stopień – Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Terminy

On-line:
Spotkanie wstępne: 20 października
Szkolenie: 22/24 października

Warszawa:

Szkolenia stacjonarne są wstrzymane do czasu obowiązywania w Polsce stanu epidemicznego

Organizator szkolenia

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Liczba dni

On-line -3 dni (21 godz. dydaktycznych)
lub
Stacjonarnie – 2 dni  (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

On-line – piątek 16:00-20:00,  sobota i niedziela 9:00-15:00
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)
lub
Stacjonarnie – 2 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

 • Poznanie głównych założeń Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i modelu Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Poznanie i doświadczenie działania technik i pytań twórczych służących pozytywnej zmianie oraz służące budowaniu relacji.
 • Poznanie zasad komunikacji ukierunkowanej na poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach trudnych.
 • Zdobycie umiejętności stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z uczniem w różnego typu relacjach.

Efekty

 • Nabycie wiedzy na temat teoretycznych założeń i praktycznych rozwiązań w zakresie budowania relacji współpracy ze wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego.
 • Zdobycie umiejętności rozmowy z uczniem „trudnym”, jego rodzicami oraz nauczycielami podczas wspólnego poszukiwania rozwiązań.
 • Lepsze rozumienie swojego ucznia, co wpłynie na poszukanie sposobów radzenia sobie z jego zachowaniem.
 • Uzyskanie umiejętności wydobywania zasobów/mocnych stron ucznia.
 • Poznanie sposobów na motywowanie ucznia do pracy.
 • Poznanie  skutecznych technik komunikacji z dzieckiem.
 • Radzenie sobie ze stresem i zmęczeniem w pracy.

Metoda

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu interaktywnego oraz pracy warsztatowej (praca w parach, małych grupach, odgrywanie ról, praca na materiale własnym)

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach podstawowych, zaczynających przygodę z Edukacją i Podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (nie ukończyli szkolenia I/II stopnia TSR). 

>> Dowiedz się więcej o uczestnictwie <<

Ilość uczestników w grupie 14-18 osób.

Usługi powiązane

Bufet kawowy (szkolenie stacjonarne)

Przygotowanie materiałów szkoleniowych związanych z tematyką zajęć

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Coaching ESR

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość dalszego kształcenia w nurcie ESR. Osoby chętne mogą wziąć udział w szkoleniu II stopnia ESR, a następnie Coaching w ESR, które umożliwi otrzymanie certyfikatu Coacha Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Cena

600 zł/os.

Osoba prowadząca

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej »