Anna Cierpka

Psycholog, dr hab. nauk społecznych

W pracy naukowej interesuje się rodziną jako środowiskiem rozwoju i wychowania oraz tematyką narracji. Autorka wielu artykułów poświęconych psychologii narracyjnej, współredaktor książek „Narracja: koncepcje i badania psychologiczne” oraz „Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza”. Autorka książki „Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych” oraz współautorka książki „Rodzinne uwarunkowania kreatywności”.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako psycholog praktyk. Zajmuje się pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych, problemów dotyczących relacji w parze i w rodzinie, problemów wychowawczych, a także wspieraniem rozwoju osobowości.

Wykorzystuje w pracy założenia psychologii pozytywnej, terapii systemowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W LETSR prowadzi szkolenia:
Podejście systemowe w TSR