Podejście systemowe w TSR

Termin

Warszawa, al. Jerozolimskie 49:
I zjazd: 13/14 lipca 2024r.
II zjazd: 20/21 lipca
(wolne miejsca)

On-line, Zoom:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Liczba dni

4 dni – 32 godziny (40 godz. dyd.)

Czas trwania

Stacjonarnie:
2 x sobota-niedziela po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

On-line:
Spotkanie wstępne (18:00-19:00)
2 x sobota-niedziela po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Organizator szkolenia

Online i Warszawa:
LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Tematyka szkolenia

I zjazd
Podstawy terapii systemowej
Istota pracy z rodziną – praca na relacji
Podejście PSR w pracy z rodziną

II zjazd
Narzędzia TSR dostosowane do pracy z systemem rodzinnym

Cele

Przedstawienie koncepcji systemowej pracy z rodziną oraz rozumienia rozwoju człowieka w kontekście narracji rodzinnych

Integracja podejścia systemowego i PSR, omówienie narzędzi PSR użytecznych w pracy z systemami rodzinnymi

Refleksja nad znaczeniem języka w pracy terapeutycznej, propozycja pogłębiania świadomości wkładu własnego w relacje klient-terapeuta

Efekty

Znajomość podstawowych pojęć stosowanych w systemowym rozumieniu funkcjonowania rodziny oraz sposobów pracy z systemem rodzinnym

Umiejętność przejścia od metafory rodziny jako systemu do poszukiwania użytecznych opisów wspierających naturalne zasoby funkcjonowania rodziny

Umiejętność stosowania narzędzi PSR w pracy z rodzinami oraz z indywidualnym klientem w kontekście systemu rodzinnego

Pogłębienie samowiedzy jako osoby współ-konstruującej znaczenia w dialogu z klientami

Metoda

Szkolenie składa się z 2 tematycznych zjazdów dla całej grupy.

Podczas szkolenia wykorzystywane są metody: wykład, ćwiczenia warsztatowe, prezentacja pracy prowadzącego, nagrania, dyskusja, superwizja.

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu TSR na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych oraz posiadają doświadczenie terapeutyczne.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia stacjonarnego.

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

Online – 1600 zł/os. brutto (1300,8zł netto)
Warszawa – 1800 zł/os. brutto (1463,41zł netto)

Cena 2024r.

Online – 1700 zł/os. brutto (1382,11zł netto)
Warszawa – 2000 zł/os. brutto (1626,02zł netto)

Osoby prowadzące

Anna CierpkaEwa Majchrowska (I i II zjazd szkolenia)

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »