Podejście systemowe w TSR

Termin

On-line, Zoom:
Spotkanie wstępne: 16 lutego
I zjazd: 18/19 lutego
II zjazd: 25/26 lutego
(ostatnie 1 wolne miejsce)

Organizator szkolenia

On-line:
Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska
NIP: 731 142 90 68

Liczba dni

4 dni (42 godz. dydaktyczne)

Czas trwania

On-line – 4 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Stacjonarnie – 4 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka szkolenia

I zjazd
Podstawy terapii systemowej
Istota pracy z rodziną – praca na relacji
Podejście PSR w pracy z rodziną

II zjazd
Narzędzia TSR dostosowane do pracy z systemem rodzinnym

Cele

Przedstawienie koncepcji systemowej pracy z rodziną oraz rozumienia rozwoju człowieka w kontekście narracji rodzinnych

Integracja podejścia systemowego i PSR, omówienie narzędzi PSR użytecznych w pracy z systemami rodzinnymi

Refleksja nad znaczeniem języka w pracy terapeutycznej, propozycja pogłębiania świadomości wkładu własnego w relacje klient-terapeuta

Efekty

Znajomość podstawowych pojęć stosowanych w systemowym rozumieniu funkcjonowania rodziny oraz sposobów pracy z systemem rodzinnym

Umiejętność przejścia od metafory rodziny jako systemu do poszukiwania użytecznych opisów wspierających naturalne zasoby funkcjonowania rodziny

Umiejętność stosowania narzędzi PSR w pracy z rodzinami oraz z indywidualnym klientem w kontekście systemu rodzinnego

Pogłębienie samowiedzy jako osoby współ-konstruującej znaczenia w dialogu z klientami

Metoda

Szkolenie składa się z 2 tematycznych zjazdów dla całej grupy.

Podczas szkolenia wykorzystywane są metody: wykład, ćwiczenia warsztatowe, prezentacja pracy prowadzącego, nagrania, dyskusja, superwizja.

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu TSR na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych oraz posiadają doświadczenie terapeutyczne.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia stacjonarnego.

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

Online – 1400 zł/os.
Warszawa – 1600 zł/os. 

Osoby prowadzące

Anna CierpkaEwa Majchrowska (I i II zjazd szkolenia)

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >>