PSR 4: Szkoła podstawowa w duchu ESR

Jak wykorzystywać Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy pedagoga i psychologa w szkole podstawowej?
Jak pracować z uczniem, rodzicem, nauczycielami oraz całą klasą w nurcie Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach?
Naszym gościem jest Iza Świętochowska – psycholog, pedagog oraz Coach ESR.