PSR w pracy z klientem pomocy społecznej

Termin

Szkolenie dla grup zorganizowanych
Prosimy o kontakt, aby ustalić termin szkolenia dla Państwa pracowników

Organizator szkolenia

Do ustalenia

Liczba dni

2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

Każdy dzień w godzinach 9:00-17:00
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka szkolenia

Praca z rodziną wieloproblemową, z klientem w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem technik PSR.

Cele

Poznanie i rozwijanie metod pracy z klientem w trudnej sytuacji życiowej (bezrobocie, problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, konflikty, wyuczona bezradność).

Przygotowanie i realizacja planu pracy z rodziną, z wykorzystaniem planu zmiany i bilansu decyzyjnego.

Efekty

Zwiększenie wiedzy merytorycznej i metodycznej dotyczącej pracy z klientem wieloproblemowym.

Nabycie umiejętności analizy potrzeb rodziny, nawiązywania relacji współpracy.

Poznanie mechanizmów wpływających na postrzeganie własnej rzeczywistości przez podopiecznych pomocy społecznej.

Zapoznanie się z doświadczeniami innych uczestników i wypracowanie nowych metod postępowania.

Metoda

Praca warsztatowa w grupach.

Prezentowanie własnych stylów pracy przez uczestników i prowadzącego.

Ćwiczenia z wykorzystaniem case study – przyjrzenie się realnym przypadkom z pracy zawodowej uczestników.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do asystentów rodziny, pracowników Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorów sądowych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia.

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

600 zł/os.

Osoba prowadząca

Certyfikacja

Szkolenie podstawowe w LETSR jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej »