PSR w pracy z klientem pomocy społecznej

Termin

Szkolenie dla grup zorganizowanych
Prosimy o kontakt, aby ustalić termin szkolenia dla Państwa pracowników

Organizator szkolenia

Do ustalenia

Liczba dni

2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

Każdy dzień w godzinach 9:00-17:00
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka szkolenia

Praca z rodziną wieloproblemową, z klientem w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem technik PSR.

Cele

Poznanie i rozwijanie metod pracy z klientem w trudnej sytuacji życiowej (bezrobocie, problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, konflikty, wyuczona bezradność).

Przygotowanie i realizacja planu pracy z rodziną, z wykorzystaniem planu zmiany i bilansu decyzyjnego.

Efekty

Zwiększenie wiedzy merytorycznej i metodycznej dotyczącej pracy z klientem wieloproblemowym.

Nabycie umiejętności analizy potrzeb rodziny, nawiązywania relacji współpracy.

Poznanie mechanizmów wpływających na postrzeganie własnej rzeczywistości przez podopiecznych pomocy społecznej.

Zapoznanie się z doświadczeniami innych uczestników i wypracowanie nowych metod postępowania.

Metoda

Praca warsztatowa w grupach.

Prezentowanie własnych stylów pracy przez uczestników i prowadzącego.

Ćwiczenia z wykorzystaniem case study – przyjrzenie się realnym przypadkom z pracy zawodowej uczestników.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do asystentów rodziny, pracowników Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorów sądowych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin.

Usługi powiązane

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

Wycena indywidualna – prosimy o wiadomość na adres: kontakt@letsr.pl 

Osoba prowadząca

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »