PSR w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Termin

Szkolenie dla grup zorganizowanych
Prosimy o kontakt, aby ustalić termin szkolenia dla Państwa pracowników

Organizator szkolenia

Do ustalenia

Liczba dni

2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

Sobota-niedziela: 9:00-17:00
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

Stosowanie Podejścia i narzędzi Skoncentrowanych na Rozwiązaniach w różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną poprzez:

 • Nawiązywanie kontaktu opartego o akceptację klienta
 • Przyjmowanie perspektywy klienta
 • Budowanie relacji z klientem prezentującym zachowania „trudne” z zastosowaniem perspektywy dobrych intencji
 • Rozpoznawanie zasobów klienta i wykorzystywanie ich w diagnozie, określaniu celów i programu pracy
 • Rozpatrywanie problemu wyuczonej bezradności, bierności, efektywności nauczania w aspekcie stosowania metod aktywnych bazujących na zasobach klienta
 • Wykorzystanie skalowania w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzicami i zespołem;
 • Zastosowanie metody wyjątków w poszukiwaniu użytecznych form pomocy
 • Stosowanie nagrań video w pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Efekty

Podniesienie kompetencji i wzbogacenie warsztatu pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Nabycie i podzielenie się doświadczeniami ze stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w różnych obszarach pracy z osobą z niepełnosprawnością.

Poszerzenie wiedzy na temat własnych zasobów w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Pogłębienie refleksji nad własną pracą z osobą z niepełnosprawnością.

Metoda

Warsztat, metody aktywne w parach i grupie – uczestnicy odgrywają sytuacje zbliżone do praktyki.

Nagrywanie i analizowanie pracy uczestników (Video Interaction Training).

Uczestnicy

Nauczyciele, pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy i inne osoby zainteresowane wzbogaceniem warsztatu pracy z osobami z niepełnosprawnością i pogłębianiem refleksji w tym obszarze

Usługi powiązane

Uczestnicy otrzymają:

 • Autorski skrypt dotyczący tematyki szkolenia
 • Materiały do ćwiczeń
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Cena

Wycena indywidualna – prosimy o wiadomość na adres: kontakt@letsr.pl 

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »

 

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?
Posłuchaj podcastu LETSR „Na ile PSR sprawdza się w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną?