Bezpieczne przywiązanie

Termin

Warszawa,
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Organizator

Do ustalenia

Liczba dni

2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

Sobota i niedziela: 9:00-17:00
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

Warsztat daje możliwość nabycia wiedzy z zakresu kształtowania się więzi, jej znaczenia i roli w rozwoju psychospołecznym człowieka w paradygmacie teorii przywiązania Johna Bowlby’ego.

>>Dowiedz się więcej o teorii przywiązania<<

Przedstawione zostaną sposoby pracy z rodziną zastępczą/adopcyjną nad zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, natomiast uczestnicy będą mieli okazję zyskać wiedzę i nabyć umiejętności konstruowania warunków i doświadczeń korektywnych niezbędnych do modyfikacji zaburzeń zachowania w kontekście zaburzeń więzi, jako strategii profilaktycznej.

Efekty

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat znaczenia bezpiecznego przywiązania, jako czynnika chroniącego przed przemocą
i zrachowaniami ryzykownymi i autodestrukcyjnymi w relacjach z innymi i samym sobą.

Poznanie podstaw zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, mechanizmów konstytuowania się zachowania nieadaptacyjnego oraz jego funkcji i formułowania doświadczenia o charakterze korektywnym.

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoje kompetencje psychologiczne w zakresie rozpoznawania, rozumienia mechanizmów zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, zaburzeń więzi oraz sposobów ich modyfikacji.

Udoskonalą również strategie prewencyjne/profilaktyczne z wykorzystaniem paradygmatu przywiązania.

Metoda

Wykład, psychodrama, praca w oparciu o kwestionariusze diagnostyczne, praca na wybranych przypadkach (casusy).

Uczestnicy

Osoby pracujące w obszarze pieczy zastępczej – z rodzinami zastępczymi i rodzinami dysfunkcjonalnymi.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych związanych z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wpisaną liczbą godzin.

Cena

Online – 700 zł/os.
Warszawa – 850 zł/os.

Osoba prowadząca

Certyfikacja

Szkolenie może być liczone do certyfikacji PSTTSR jako własna praca rozwojowa

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >>