Bezpieczne przywiązanie

Termin

Warszawa, al. Jerozolimskie 49
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Organizator

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Liczba dni

Stacjonarnie:
2 dni – 16 godzin (2o godz. dyd.)

Czas trwania

Sobota i niedziela: 9:00-17:00
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

Warsztat daje możliwość nabycia wiedzy z zakresu kształtowania się więzi, jej znaczenia i roli w rozwoju psychospołecznym człowieka w paradygmacie teorii przywiązania Johna Bowlby’ego.

>>Dowiedz się więcej o teorii przywiązania<<

Przedstawione zostaną sposoby pracy z rodziną zastępczą/adopcyjną nad zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, natomiast uczestnicy będą mieli okazję zyskać wiedzę i nabyć umiejętności konstruowania warunków i doświadczeń korektywnych niezbędnych do modyfikacji zaburzeń zachowania w kontekście zaburzeń więzi, jako strategii profilaktycznej.

Efekty

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat znaczenia bezpiecznego przywiązania, jako czynnika chroniącego przed przemocą
i zrachowaniami ryzykownymi i autodestrukcyjnymi w relacjach z innymi i samym sobą.

Poznanie podstaw zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, mechanizmów konstytuowania się zachowania nieadaptacyjnego oraz jego funkcji i formułowania doświadczenia o charakterze korektywnym.

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoje kompetencje psychologiczne w zakresie rozpoznawania, rozumienia mechanizmów zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, zaburzeń więzi oraz sposobów ich modyfikacji.

Udoskonalą również strategie prewencyjne/profilaktyczne z wykorzystaniem paradygmatu przywiązania.

Metoda

Wykład, psychodrama, praca w oparciu o kwestionariusze diagnostyczne, praca na wybranych przypadkach (casusy).

Uczestnicy

Osoby pracujące w obszarze pieczy zastępczej – z rodzinami zastępczymi i rodzinami dysfunkcjonalnymi.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych związanych z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wpisaną liczbą godzin.

Cena

Online – 900 zł/os. brutto (731,71zł netto)
Warszawa – 1100 zł/os. brutto (894,31zł netto)

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »