Praca z rodziną w obliczu rozwodu

Termin

On-line, Zoom:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję w 2023r.

Organizator

Do ustalenia

Liczba dni

On-line 3 dni (21 godz. dydaktycznych)
lub
Stacjonarnie 2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

On-line – 2 dni po 6 godz. (9:00-15:00) + 1 dzień 4 godz. (9:00-13:00)
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)
lub
Stacjonarnie – 2 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

 • Omówienie sytuacji zarówno dziecka, jak i rodzica w obliczu rozwodu – etapy przystosowania się do nowej sytuacji rodzinnej oraz zadania jakie mają do podjęcia rodzice, aby pomóc sobie i dziecku uporać się w tym trudnym okresie.
 • Poznanie Zespołu Alienacji Rodzicielskiej – jako pułapki „gry dzieckiem”.
 • Przedstawienie możliwości wykorzystania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach do diagnozy i terapii rodzin w sytuacji okołorozwodowej.
 • Zaprezentowanie metody prowadzenia równoległej pracy terapeutycznej z dzieckiem oraz jego rodzicami w oparciu o TSR.
 • Uświadomienie pedagogom, jak istotna jest umiejętność utrzymywania kontaktu z obojgiem rodziców. Również z tymi, którym sąd nie przyznał prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Mediacja w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Efekty

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności, jak wykorzystując podejście skoncentrowane na rozwiązaniach wspierać rodziny stojące w obliczu rozwodu.
 • Zwiększenie refleksyjności terapeuty pomagającemu rodzinie w sytuacji rozwodu.
 • Większa dbałość w sytuacji rozwodu o interes dziecka i przygnębionego małżonka.
 • Pogłębienie wiedzy, jak pracować z dzieckiem w obliczu żałoby po stracie pełnej rodziny z przezwyciężaniem poczucia zranienia, gniewu i poczucia winy oraz w poszukiwaniu efektywnych praktyk wychowawczych w zależności od wieku dziecka.
 • Poszerzenie wachlarza technik do pracy z dzieckiem i osobą dorosłą w obliczu rozwodu.
 • Możliwość korzystania z dostosowanych do sytuacji dokumentów wspomagających rozpoznanie sytuacji.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób na terenie szkoły pedagodzy mogą wspierać dzieci, których rodzice rozstali się.

Metoda

Aktywne metody pracy połączone z pracą indywidualną oraz w grupach.

Prezentacja nagrań autentycznych sesji terapeutycznych wraz z ich analizą.

Ćwiczenia i zadania warsztatowe

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy stykają się ze zjawiskiem rozpadu rodziny, małżeństwa, pary – psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, asystenci rodzinni.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym – I stopień TSR w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Usługi powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

 • Autorski skrypt dotyczący tematyki szkolenia
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych
 • Bufet kawowy
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Cena

Online – 700 zł/os.

Warszawa – 850 zł/os.

Osoby prowadzące

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >>

* Szkolenie dla osób, które ukończyły: I lub II stopień TSR