Praca w oparciu o relacje w diadzie – terapia pary

Termin

Warszawa, al. Jerozolimskie 49:
20/21 maja 2023r.
(wolne miejsca)

Online, Zoom:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Organizator

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Liczba dni

On-line 3 dni (21 godz. dydaktycznych)
lub
Stacjonarnie 2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

On-line – 2 dni po 6 godz. (9:00-15:00) + 1 dzień 4 godz. (9:00-13:00)
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)
lub
Stacjonarnie – 2 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

Przygotowanie uczestników do pracy z dwiema osobami będącymi w relacji, np. rodzic-dziecko, mąż-żona, partnerzy, itp.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętność pracy na relacji z jednym klientem, używając technik TSR.

Następnie uczą się prowadzenia wywiadu z dwiema osobami jednocześnie, co wymaga umiejętności pracy na relacji przy wspólnie ustalonym celu, do którego prowadzi wiele dróg.

Efekty

Warsztat daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na pozytywy i zasoby partnerów, jako metody ograniczającej zamęt i pozwalającej skupić się na negocjacji dobrze sformułowanych celów w kontekście roszczeniowym.

Uczestnicy poznają sposoby zachowania równowagi terapeutycznej poprzez dbałość o dynamikę spotkania oraz formę komunikacji sprzyjającej zachowaniu więzi z obiema stronami.

Rozszerzą wiedzę dotyczącą pytań relacyjnych w oparciu o różne techniki TSR i ich zastosowanie.

Każdy zapozna się z metodami pracy w obliczu kłótni na sesji z wykorzystaniem wiedzy, kiedy pracować we dwoje na relacji,
a kiedy indywidualnie.

Poruszone zostaną zagadnienia odnośnie sesji jednego z partnerów.

Wykorzystane zostaną techniki terapeutyczne do refleksji nad historią życia związku w celu uświadomienia partnerom ich zasobów.

Metoda

Zajęcia prowadzone są metodą wykładową i metodami aktywnymi: struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe.

Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, możliwa jest superwizja pracy uczestników oraz przewidziana jest prezentacja materiału filmowego z sesji prowadzącego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: terapeutów TSR, psychologów i pedagogów, którzy wcześniej poznali podstawy TSR – minimum I stopień TSR oraz pracują lub chcą pracować z diadami lub pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy na relacji z różnymi klientami.

Usługi powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

  • Autorski skrypt dotyczący tematyki szkolenia
  • Materiały do ćwiczeń
  • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych
  • Bufet kawowy
  • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Cena

Online – 700 zł/os.

Warszawa – 850 zł/os.

Osoby prowadzące

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >>

* Szkolenie dla osób, które ukończyły: I lub II stopień TSR