Depresja jako sygnał

Termin

On-line, Zoom:
Spotkanie wstępne: 6 września
Szkolenie: 9/11 września
zapis na listę rezerwową

On-line, Zoom:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję w 2023r.

Organizator

Online:
Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski
NIP: 731 196 49 79

Liczba dni

On-line – 3 dni (21 godz. dydaktycznych)

Stacjonarnie – 2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

On-line – 2 dni po 6 godz. (9:00-15:00) + 1 dzień 4 godz. (9:00-13:00)
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Stacjonarnie – 2 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka szkolenia

Tematyka szkolenia obejmuje teorię i praktykę pracy z klientem ujawniającym zaburzenia depresyjne w oparciu o model medyczny  i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Uwzględniając wiek klientów i intensywność objawów omówione zostaną techniki terapeutyczne, które umożliwiają pomoc osobom pogrążonym w smutku, rozpaczy z myślami samobójczymi.

Cele

Nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy depresji w perspektywie współczesnej psychiatrii.

Zdobycie umiejętności stosowania specyficznych strategii terapeutycznych w pracy indywidualnej, systemowej i grupowej z klientami w obniżonym nastroju i stanach depresyjnych.

Ćwiczenie sposobów wykorzystywania konkretnych technik TSR do budowania nadziei i optymizmu, które sprzyjają leczeniu depresji.

Rozwijanie kompetencji i umiejętności praktycznych, które uczestnicy będą mogli wykorzystywać w indywidualnej praktyce.

Efekty

Wzbogacenie praktyki terapeutycznej o nowe techniki służące klientom z depresją.

Zmiana postrzegania depresji, jako sygnału.

Zdobycie umiejętności interwencji terapeutycznej w celu zminimalizowania cierpienia klienta. Sekretem nie jest walka ze starym, ale budowanie nowej perspektywy na pracę z klientem przeżywającym głęboki smutek, rozpacz i niechęć do życia.

Metoda

Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i warsztatowy, z elementami pracy własnej i ćwiczeniem umiejętności praktycznych, symulacjami terapii oraz analizami sesji z terapii.

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu PSR na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Usługi powiązane

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Bufet kawowy w trakcie szkolenia stacjonarnego.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

Online – 700 zł/os.

Warszawa – 850 zł/os.

Osoba prowadząca

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej »