Interwencja Kryzysowa w PSR

Termin

Online, Zoom
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję w II półroczu 2024r.

Warszawa, al. Jerozolimskie 49
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję w 2024r.

Liczba dni

6 dni – 48 godzin (62 godz. dyd.)

Czas trwania

On-line:
Spotkanie wstępne (18:00-19:00)
3 x sobota-niedziela po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Stacjonarnie:
3 x sobota-niedziela po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Organizator szkolenia

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
NIP: 731 206 52 89

Tematyka szkolenia

I zjazd
Sytuacja  osoby w kryzysie psychologicznym – interwencja kryzysowa –  kierunki pracy z osobą w kryzysie.

II zjazd
Praca z osobą w kryzysie potraumatycznym/po traumie w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

III zjazd
Kryzys suicydalny – praca z klientem w kryzysie zagrożenia życia w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Cele

Zyskanie wiedzy w zakresie psychologii kryzysu, symptomatologii różnych rodzajów kryzysu, diagnostyki stanu, potrzeb i zasobów osoby w kryzysie.

Nabycie wiedzy i umiejętności nawiązywania kontaktu i pracy z klientem w sytuacji kryzysu psychologicznego z wykorzystaniem zasad interwencji kryzysowej w konwencji TSR.

Rozwijanie umiejętności pracy z klientem w sytuacji kryzysu suicydalnego, pracy z rodziną po próbie samobójczej członka rodziny i po dokonanym samobójstwie.

Doskonalenie warsztatu pracy z osobami w sytuacji kryzysu potraumatycznego, w sytuacji utraty i żałoby z wykorzystaniem narzędzi i technik TSR.

Zyskanie umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w kontekście kryzysu i traumy, w tym w wydarzeniach i wypadkach masowych.

Efekty

Uczestnicy rozwiną umiejętności pracy z osobą, rodziną w sytuacji kryzysu psychologicznego, z uwzględnieniem specyfiki rodzajów kryzysu i z wykorzystaniem metod i technik TSR.

Uświadomienie i rozwijanie mocnych stron uczestników szkolenia w kontakcie z osobami w sytuacjach kryzysowych.

Metoda

Podczas szkoleń wykorzystujemy materiały filmowe.

Praca warsztatowa toczy się w grupach i na forum w zależności od potrzeb uczestników.

Osoba prowadząca „na gorąco” zaprezentuje swój styl pracy.

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu PSR na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych oraz posiadają doświadczenie terapeutyczne.

Ukończenie szkolenia

Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia z pełną ilością godzin jest:

  • Obecność podczas wszystkich dni szkoleniowych (przy szkoleniu online wymagamy kamerki i zestaw słuchawkowy)
  • Pełna i terminowa płatność
  • Aktywność i zaangażowanie

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia stacjonarnego.

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

Online – 2500 zł/os. brutto (2032,52zł netto)
(I wpłata – 1000 zł,  II wpłata – 750 zł,  III wpłata – 750zł)*

Warszawa – 3000 zł/os. brutto (2439,02zł netto)
(I wpłata – 1200 zł,  II wpłata – 900 zł,  III wpłata – 900zł)*

*Transze są płatne najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.

Osoba prowadząca

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz Społeczną Szkołę Podstawową ZAKĄTEK.
Dowiedz się więcej »