Interwencja Kryzysowa w PSR

Termin 2022r.

On-line:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję w 2022r.

Organizator szkolenia

On-line:
Do ustalenia

Liczba dni

6 dni (64 godz. dydaktyczne)

Czas trwania

On-line – 6 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)
lub
Stacjonarnie – 6 dni po 8 godz. (9:00-17:00)
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka szkolenia

I zjazd
Sytuacja  osoby w kryzysie psychologicznym – interwencja kryzysowa –  kierunki pracy z osobą w kryzysie.

II zjazd
Praca z osobą w kryzysie potraumatycznym/po traumie w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

III zjazd
Kryzys suicydalny – praca z klientem w kryzysie zagrożenia życia w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Cele

Zyskanie wiedzy w zakresie psychologii kryzysu, symptomatologii różnych rodzajów kryzysu, diagnostyki stanu, potrzeb i zasobów osoby w kryzysie.

Nabycie wiedzy i umiejętności nawiązywania kontaktu i pracy z klientem w sytuacji kryzysu psychologicznego z wykorzystaniem zasad interwencji kryzysowej w konwencji TSR.

Rozwijanie umiejętności pracy z klientem w sytuacji kryzysu suicydalnego, pracy z rodziną po próbie samobójczej członka rodziny i po dokonanym samobójstwie.

Doskonalenie warsztatu pracy z osobami w sytuacji kryzysu potraumatycznego, w sytuacji utraty i żałoby z wykorzystaniem narzędzi i technik TSR.

Zyskanie umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w kontekście kryzysu i traumy, w tym w wydarzeniach i wypadkach masowych.

Efekty

Uczestnicy rozwiną umiejętności pracy z osobą, rodziną w sytuacji kryzysu psychologicznego, z uwzględnieniem specyfiki rodzajów kryzysu i z wykorzystaniem metod i technik TSR.

Uświadomienie i rozwijanie mocnych stron uczestników szkolenia w kontakcie z osobami w sytuacjach kryzysowych.

Metoda

Podczas szkoleń wykorzystujemy materiały filmowe.

Praca warsztatowa toczy się w grupach i na forum w zależności od potrzeb uczestników.

Osoba prowadząca „na gorąco” zaprezentuje swój styl pracy.

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu PSR na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych oraz posiadają doświadczenie terapeutyczne.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia stacjonarnego.

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

1900 zł/os.
(I wpłata – 900 zł,  II wpłata – 500 zł,  III wpłata – 500zł)*

Osoby prowadzące

Liliana Krzywicka (I zjazd)
Liliana Krzywicka i Ewa Majchrowska (II i III zjazd szkolenia)

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >>

*Transze są płatne najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.