PSR 12: Myślenie systemowe w TSR

Mottem przewodnim rozmowy jest propozycja łączenia w praktyce terapeutycznej różnych podejść takich jak: Terapia Systemowa, Terapia Narracyjna i Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach.
Pochylenie się nad tym, co je łączy, jak uzupełniają się i jak można je wykorzystywać.

Rozmowa jest spotkaniem praktyków, którzy w procesie terapeutycznym łączą różne podejścia, aby rozszerzyć perspektywę postrzegania klienta i móc podążać za nim zgodnie z jego potrzebami.

Zachęcamy do słuchania lub oglądania 😊