Karolina Grzyb-Górniakowska

Psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji

Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Certyfikowany psychoterapeuta w PTPSR. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną w stacjonarnym oddziale terapii uzależnień, jak również w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym.

Biegła sądowa w zakresie uzależnień.

Od 2014 roku  członek zespołu zarządzającego Ośrodku Terapii Uzależnień Sp. z o.o. w Parzymiechach, bezpośrednio nadzoruje Oddział Terapii Uzależnień w Ośrodku.

Popularyzator psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu w ramach wielu projektów realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa.  Członek zespołu badawczego „Trauma i dysocjacja u osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych”.

Poza aktywną działalnością w obszarze psychologii i psychoterapii, zajmuje się malarstwem, desiagnem, aranżacją wnętrz i sztuką-posiada dyplom magistra sztuki. Prywatnie jest mamą dwóch synów.

W LETSR prowadzi zjazd w ramach:
II stopień TSR – szkolenie zaawansowane