Wywiad LETSR: Narzędzia PSR do pracy z dziećmi i młodzieżą

Rozmowa dotyczy skoncentrowanych na rozwiązaniach, kreatywnych i multisensorycznych aktywności dla dzieci i młodzieży.

Gościem była dr Carol E. Buchholz Holland (USA)
(Carol.E.Buchholz@ndsu.edu)

Wywiad przeprowadzony przez Sławkę Rzepkowską podczas konferencji EBTA 2018 w Sofii.