PSR 6: Od niechęci do motywacji – PSR jako narzędzie w pracy z Klientem Pomocy Społecznej

Ewa Majchrowska rozmawia z Beatą Kaczkiewicz – terapeutą TSR i kuratorem sądowym  o możliwości wykorzystania podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w praktyce pracownika pomocy społecznej. Podczas rozmowy Beata zdradza tajemnice, w jaki sposób z niechętnej sobie, przymuszonej do kontaktu rodziny sprawia, że jej członkowie po pewnym czasie współpracują. Opowie, jak pierogi mogą  poprawić relacje w rodzinie, jako w  systemie.

Ciekawym wątkiem rozmowy, jest również przedstawiony przez Beatę sposób poprowadzenia rozmowy z klientem wieloproblemowym, który jest częstym podopiecznym w OPS.