PSR 9: Psycholog na przesłuchaniu lub w sądzie

Sprostowania do wypowiedzi Gościa:

  1. 6:46 min. – Katalog przestępstw, co do których istnieje obligatoryjny obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wskazanych tam przestępstw to art. 240 k.k., (a nie art. 340 k.k.)
  2. 10:10 min. – Przestępstwo zgwałcenia kwalifikowanego to art. 197 par 3 i 4 k.k. (a nie art. 193 k.k.)

Motywem przewodnim rozmowy z Panią Marzeną Sztajer – Sędzią, Przewodniczącą Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pabianicach jest ciążący na psychologu, terapeucie ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i jej granice.

Jako terapeuci zadajemy sobie wiele pytań i mamy wątpliwości, w jaki sposób powinniśmy postępować zgodnie z prawem wobec osób, które korzystają z pomocy psychologicznej i powierzają nam swoje problemy. Pani Sędzia podczas rozmowy powołując się na konkretne artykuły prawne wyjaśnia, jakie są nasze obowiązki w związku z tajemnicą zawodową, ale i jakie przysługują nam prawa.

Zachęcamy do słuchania 😊